محسن افشانی

محسن افشانی بهترین پسر دنیا

سلام به شما دوستان بامعرفت

 سلام دوستان خوب هستین چه خبر امروز اومدم یک آپ کوچولو بکنم دلم واستون خیلی خیلی تنگ شده بود خوب امروز واستون چندتا عکس جدید آوردم البته با اجازه دوستان

اولین عکس :محسن درپشت صحنه رستوران گلچین ممنون از پارمیدای عزیز

 

 

خوب حالا دومین عکس :محسن افشانی وسیاوش خیرابی 

   

 

خوب حالا یک عکس فوق الاده جدید  

  

  

با تشکر از مونیکای عزیز خوب دیگه آپم تموم شده تا خبر های دیگه ویک آپ دیگه 

 ما تعبیر رویای هستیم که دیروز برای فردا دیده بود پس سلام بر بهار , سلام بهار , خدانگهدار